Over Tebbe Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
€ 0,00
Welkom

Buitenruimte? - Buitenkans!

maandag 22 mei 2017

Ieder schoolplein, iedere speelplek in het onderwijs is anders. Iedere school is anders. Iedere wens is anders. Kortom: elk schoolplein verdient een analyse, een advies, een plan en bovenal een ambitie.


Dagen lengen, de temperatuur krabbelt op, onze leefomgeving kleurt weer frisgroen. Tijd om lekker naar buiten te gaan. Als je een kind vraagt, wat hij of zij het liefst terugziet op een schoolplein, hoor je steevast: duikelen, klimmen, glijden, voetballen of schommelen. Dat is van alle tijden. Kinderen besteden veel tijd op een schoolplein en zijn altijd op zoek naar variatie en uitdagingen. Een schoolplein is veel méér dan een verhard plein met speeltoestellen. Een schoolplein is avontuur, plezier hebben, samen spelen en sporten, uitrusten en ontmoeten. Een inkijkje in de veranderende buitenruimte!


Natuurlijk is het huidige jaargetijde bij uitstek geschikt om te spelen. Buiten spelen en sporten wil je het hele jaar door doen!
"Een schoolplein vraagt om visie, om een langetermijnplanning en bovenal veel uitdaging en variatie. Buiten spelen moet vooral leuk zijn. Veel scholen kijken naar het schoolplein per jaar. Maar een stip op de horizon zetten, een ultiem schoolplein, zorgt voor een doel dat je met z'n allen wilt bereiken. Op die manier kan iedere school of kinderdagverblijf toewerken naar een fantastische speelomgeving", zegt Edo Gabes, directeur van buitenruimte-specialist vrienDD uit Amsterdam.

"Door een gedegen plan voor de buitenruimte te maken, kunnen scholen - ook met een beperkt jaarbudget - bouwen aan een buitenruimte waarin verschillende functies op een natuurlijke manier samenkomen. VrienDD en de Rolf groep willen scholen graag helpen bij dit traject. Nadenken over welke speeltoestellen onderdeel gaan uitmaken van de speelplaats komt natuurlijk wel aan bod, maar er is veel meer aan de orde dan dat."


De belangrijkste overwegingen
Bij het ontwerpen van een passende, toekomstbestendige buitenruimte is het belangrijk om deze afwegingen te maken:

> Wat is de langeretermijnvisie voor het schoolplein?
Onze ervaring leert dat veel scholen per jaar een investering in het schoolplein doen. Echter, door een meerjarenplan op te stellen, kun je als school in stappen het 'ultieme' schoolplein laten ontstaan!
Het komt ook voor dat scholen alles in één keer vervangen, terwijl er toestellen aanwezig zijn die nog best verplaatst kunnen worden - zodat er nog meer variatie en speelplezier is op het schoolplein.

> Wat is er nu al aanwezig qua inrichting en wat zijn de wensen?
Wat is er aanwezig in de directe omgeving van het schoolplein?
Is het schoolplein ook na schooltijd in gebruik door de kinderen uit de buurt?
Wordt er ook gymles gegeven op het plein?
Is een combinatie van spelen en sporten gewenst?
Is er begeleiding in de pauzes?

> Wat voor uitstraling moet het schoolplein krijgen?
Je ziet steeds meer groene schoolpleinen. Als er al een groene speelplek in de buurt is, is een combinatie groen-verhard een mooie optie.

> Zijn de toestellen te hergebruiken door goed onderhoud?
De Rolf groep en vrienDD slaan de handen al vele jaren ineen bij het adviseren over en het ontwerpen van buitenruimte. Deze samenwerking is veelomvattend.
Edo: "VrienDD en de Rolf groep hebben dezelfde insteek: bouwen aan een duurzame samenwerking met de klant, gebaseerd op openheid en eerlijkheid. We staan tijdens een traject naast de klant en brengen onze expertise in. Met een toekomstbestendige buitenruimte, die past bij de school én het budget als einddoel."

Voor ieder wat wils
Een buitenruimte is veel meer dan een speelplaats. Het kan een plek zijn waar het fijn is om te verblijven - zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het is goed om te luisteren naar alle verschillende wensen.
"Door het maken van moodboards visualiseren we de mogelijke inrichting van de buitenruimte én creëren we betrokkenheid bij alle gebruikers.
Welke uitstraling krijgt de ruimte? En welke functies? Daarbij verliezen we het budget en de gevolgen voor het onderhoud niet uit het oog. Als er dan uiteindelijk een buitenruimte is, waar je kinderen ziet ravotten én waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, of gewoon op een bankje zitten te genieten, is onze missie volbracht."

Maak je schoolplein toekomstbestendig
"Een goede buitenruimte is toekomstbestendig, op verschillende fronten. Allereerst voor de kinderen. Hoe zorg je ervoor dat de ruimte hen blijft boeien? Zo gaat bijvoorbeeld een strak omlijnde skelterbaan al gauw vervelen. Doe daar iets creatiefs mee, waardoor de baan meerdere functies krijgt - en zo lang interessant blijft.
Dan de volwassen gebruikers. Creëer een ruimte die waarde toevoegt aan de wijk. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er elk jaargetijde iets te zien of beleven valt. Dat kan bijvoorbeeld door onderbouwde keuzes te maken op het gebied van beplanting.
En ten derde de scholen en kinderdagverblijven zelf. Toekomstbestendig betekent in dit verband dat het onderhoud, het beheer en de veiligheid van de buitenruimte geborgd zijn. VrienDD staat scholen bij door hen te helpen bij een goede onderhoudsplanning en door kennis van inspectie en beheer."

Samen op weg naar de ideale buitenruimte
De Rolf groep en vrienDD adviseren de school of het dagverblijf tijdens het traject bij het opstellen van een meerjarenplan: een beproefde werkwijze die gegarandeerd leidt tot een kwaliteits-buitenruimte. Niet zelden neemt vrienDD plaats in de werkgroep die zich met de buitenruimte bezighoudt, of presenteert mogelijke oplossingsrichtingen die passen bij de wensen en eisen. Inrichten van buitenruimte vraagt kennis op vele terreinen, van ontwerp tot en met aanleg en beplanting - en van wensenlijstje tot en met inspectie en beheer. VrienDD en de Rolf groep overzien samen al deze gebieden en bieden een passende oplossing binnen elk budget.

Een advies van Edo: "Jouw kinderdagverblijf of school heeft een droom, een droom over een speelplein waar kinderen graag spelen en waar hun ouders en andere buurtbewoners elkaar treffen. Visualiseer, denk vooruit en vooral: maak zoveel mogelijk mensen deelgenoot van jullie toekomstbeeld. Dan komt die mooie buitenruimte er zeker!"

Wat kunnen de Rolf groep en vrienDD voor je school betekenen?
> Quick Scan opstellen van de huidige inrichting. Dit geeft een goed beeld van de status van het huidige plein en de kwaliteit van de toestellen die er nu zijn.
> Adviesrapport schrijven.
> Meerjarenplan opstellen.
> Onafhankelijk ontwerp laten maken.
> Participatiebijeenkomst organiseren met kinderen van de school om te kijken wat hun wensen zijn.
> Begeleiding bij de uitvoering (montage tot oplevering).
> Onderhoudsplan opstellen.
> Totaal project: advies, ontwerp, inkoop, montage, oplevering, onderhoudsplan en eventueel een gebruikersstimuleringsplan opstellen.
> Groenplan opstellen.
> Onderhoudsplan opstellen en laten uitvoeren.



Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link