Missie Tebbe

De missie van Tebbe richt zich op de wereld van het kind van 0-12 jaar

Wij voelen ons verantwoordelijk om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de groei, ontwikkeling en scholing van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, in een omgeving waarin zij de kans krijgen hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontplooien.